sâmbătă, 5 mai 2012

Yod-He-Vau-He


      „Simbolismul şi structura lui Yod-He-Vau-He este simplă, însă totuşi profundă. Iar atunci când vreo câteva elemente simple se combină, acestea dau naştere întregii complexităţi a vieţii.
        În parte, YHVH reprezintă modelul simplităţii perfecte de care am vorbit mai devreme – atomul sau sistemul solar. De asemenea, acesta vorbeşte despre procrearea umană şi despre procrearea stelară / planetară. Prima parte, „Yod”, reprezintă pozitivul (+), principiile „Soarelui”, „luminii”, „Tatălui”. Primul „He” reprezintă „negativul”, nu în sensul de „rău” sau „păcătos”, ci în sensul de (-), polaritate negativă, întuneric pur precum cel al spaţiului vid, receptivitatea, principiile Mamei. „Vau” este întâlnirea dintre Yod şi He; locul interacţiunii, relaţia şi combinarea primelor două principii. Acesta este propriul său principiu, locul concepţiei, naşterea celui de-al doilea „He” (încă o dată, pronunţat „hay”). Cel de-al doilea „He” este urmaşul lui Yod şi He, rezultatul interacţiunii lor, creaţia ulterioară a acestora. Cel de-al doilea „He” are aceleaşi atribute ca şi Tatăl său Yod, în sensul că ESTE de fapt un Yod în propria realitate macro sau microcosmică. Cel de-al doilea „He” este pe un plan vibraţional cu o octavă în afară. Cel de-al doilea „He” începe din nou ciclul (Yod-He-Vau-He), însă CA ŞI YOD în microcosm sau macrocosm, iar polaritatea acestuia este inversată faţă de „tatăl” său YOD. Interesant, principiul „tată” Yod a fost distorsionat prin traducerile de-a lungul timpului din „Yod” în „God”, care este de asemenea dat de multe ori cu conotaţia principiului de „tată”.” 
Yod-He-Vau-He (YHVH) [se pretinde Pronunţia Yohd-Hay-Vah-Hay] Ciclul creării lui YHVH continuă precum o spirală Infinită. Aceasta poate fi cel mai bine înţeleasă în mod intuitiv, dar probabil că aceste ilustraţii vor ajuta un pic.
           YOD
              HE
              VAU
                 HE/YOD…….octavă
(Infinit                             HE
vibraţional                       VAU
 spiral)                               HE/YOD…….octavă
                                                           HE
                                                           VAU
                                                               HE/YOD…….octavă
     YHVH face o spirală (asemenea dublului helix al ADN-ului, nu crezi?), fiecare Yod este în acelaşi loc pe un cerc al spiralei, doar că mai sus sau mai jos – pe propriul cerc. Acestea sunt „octave” ale vibraţiei şi pot reprezenta o lume micro sau un macrocosm a existenţei. Pentru a ajuta la înţelegerea modului cum lucrează YHVH, să luăm în considerare domeniul vibraţional al sunetului şi faptele în legătură cu muzica. În mod obişnuit frecvenţa notei muzicale „LA” este universal folosită pentru acordarea instrumentelor, aceasta are 440 de cicli pe secundă (de asemenea o puteţi numi şi 440 Hertz [Hz]). Dar există un număr infinit de „octave” ale lui „LA”, înainte şi după 440 Hz.
      De exemplu, următoarea octavă a lui „LA” este exact dublă, exact de 2 ori, 880 cicli pe secundă, în timp ce octava de mai jos a lui „LA” este de 220 cicli pe secundă, exact jumătatea, exact împărţirea la 2. Reţineţi că următoarea notă „LA” de sus este exact dublă, iar următoarea mai înaltă faţă de aceasta este exact dublă, etc., iar această dublare vibraţională va merge către infinit, chiar şi atunci când trece dincolo de domeniul sunetului. De asemenea, următoarea notă „LA” de jos este exact jumătatea frecvenţei, etc., etc.
„LA” x 2 = „LA” x 2 = „LA” x 2 = „LA” x 2 = „LA” (etc., continuând la infinit)
   55 Hz         110 Hz         220 Hz       880 Hz (etc., continuând la infinit)
   octavă         octavă          octavă         octavă
     „LA” reprezintă pe YOD; multiplicarea prin 2, reprezintă pe HE şi relaţiile sale (VAU) cu YOD; următoarea octavă este cel de-al doilea HE, care este urmaşul sau cel creat de YOD şi HE în relaţia lor (VAU). Mai jos este un alt mod de a privi acest lucru. În acest exemplu, YOD şi primul HE sunt egali ca valoare (Hz), iar combinarea sau relaţia celor două (VAU) este reprezentată prin semnul egal (=). Numerele de mai jos sunt YHVY, acestea sunt cicluri pe secundă ale octavelor lui „LA”.
YOD + HE  =  HE/YOD + HE   =  HE/YOD +  HE = HE/YOD
  110 + 110  =     220    + 220  =      440      + 440 = 880 (din nou, aceasta continuă la infinit în sus şi la infinit în jos) Să nu fii frustrat dacă nu le înţelegi uşor sau chiar într-un timp scurt. Eu nu am fost. După aceea, într-o zi, aceasta doar m-a lovit şi totul s-a potrivit. Yod-He-Vau-He reprezintă mai multe lucruri Într-unul. Acesta este format dintr-o secvenţă numerică ce reprezintă toate lucrurile în primele patru numere.
   
Einstein a spus că noi nu avem nevoie de mai mult de patru numere pentru a înţelege toate lucrurile. El a înţeles YHVH. Sunt aici Unu, Doi, Trei, Patru. Asemenea cu: Infinitul UNU; DOI: dihotomia (diviziunea în două părţi a unui concept, fără ca acesta să-şi piardă înţelesul iniţial), polarităţile pozitivă şi negativă, Yin şi Yang; TREI: natura întreită a spiritualului, mentalului şi fizicului; Trinitatea Creştină, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh; etc. PATRU: renaşterea, descendenţa, crucea, crucifixul şi tranziţia către un nou plan. Astfel, YHVH sunt ambele formule, formula „modelului primar” – şi formula pentru procrearea modelului primar. O reprezentare mai importantă a YHVH este prin mijloacele de tranziţie şi manifestarea creaţiei infinită în TOT. Aşa cum în parte am arătat, acest lucru poate fi văzut prin studiul Legii aşa cum este ea reflectată în muzică. Într-una dintre octavele vibraţiei este un Univers! Fiecare octavă este un duplicat al unei alte excepţii a faptului că aceasta este la rândul ei o frecvenţă înaltă sau joasă. Nota „LA” este o notă „LA” indiferent că aceasta este cântată într-o octavă înaltă a gamei unui instrument sau pe cea mai joasă. Ca şi frecvenţă crescută a vibraţiei, mergând dincolo de domeniul audibil, în cele din urmă aceasta ajunge în intervalul audibil. Însă este valabilă aceeaşi lege care dictează repetiţia notelor diferitelor octave. Culorile sunt pentru vizibilitate precum notele din octavă. Fiecare culoare are o „notă” – fiecare culoare este o notă, fiecare notă este o culoare. Acest principiu îţi permite să găseşti orice notă în „octava” oricăreia dintre benzile de frecvenţă vibraţională. De exemplu, poţi lua frecvenţa de 440 pentru nota „LA”, păstrând dublarea acesteia pentru a găsi octavele mai înalte. Poţi păstra dublura trecută a acesteia în banda de frecvenţă a sunetului, precum şi în banda de frecvenţă a lumini. Puteţi potrivi apoi cifrele dumneavoastră pe fondul frecvenţelor cunoscute pentru culori şi lumină şi veţi determina precis culoarea fiecărei note! Cine şi-ar fi putut imagina că poţi face dintr-un asemenea lucru o chestie ştiinţifică folosind străvechiul nume al Lui Dumnezeu? Dacă cineva a înţeles cu adevărat YHVH, acela a înţeles Legea care guvernează întreaga vibraţie şi întreaga creaţie.

luni, 23 aprilie 2012

Constiinta Separata


               Având o conştiinţă de sine separată nu înseamnă că eşti cu adevărat separat, asta nu înseamnă să ai ,iluzia’ totală a separării de oricine şi orice altceva din Univers. Atunci când o persoană crede cu adevărat că ea este separată, se concentrează în mod natural pe ea înşişi. Iar atunci când cineva crede că este separat şi îşi concentrează atenţia şi energia sa pe propriul ,sine’, în mod natural este condus către egoism. Acest lucru este foarte important fiul meu, acordă-i o atenţie deosebită. Aceasta este o MARE problemă. Cea mai Mare problemă dintre toate problemele. O REALĂ problemă. Aşa stupid şi simplu cum pare, este ceva serios – pur si simplu egoismul este rădăcina tuturor problemelor şi ,relelor’ care există pe Pământ. Aceasta este una dintre cele mai mari, cele mai importante învăţături de înţeles, aşa că spun ce am mai spus – egoismul este rădăcina tuturor problemelor şi ,relelor’ care există pe Pământ.”
             Acolo unde există separarea şi egoismul, acolo va fi cearta, discordia, nedreptatea, furtul de la ceilalţi, rănirea altor fiinţe, a creaturilor, mediului înconjurător, etc. Astfel, atunci când cineva vorbeşte ceva despre problemele lumii ca fiind din cauza partidelor politice, lăcomiei, banilor, războiului, poftei, vanităţii, neglijenţei sau oricărui motiv, ce ai de spus?”
            Vieţile unora dintre oameni sunt în mod constant umplute cu discordie şi durere şi nu pot scăpa de suferinţă. Alţii sunt capabili să-şi umple minţile lor şi zilele vieţii lor cu distracţii – divertisment, muncă ori altceva, pentru a-şi crea o iluzie care să fie ca o „glazură care acoperă” durerea problemelor lor. Unii se implică în ,jocuri de-a războiul’ prin sporturi competitive. Dar în cel mai bun caz, acest mod de viaţă numai întârzie durerea şi suferinţa pe care şi-au creat-o în propriile lor vieţi, şi aproape întotdeauna aceste lucruri fac chiar mai mult rău. Viaţa se ţine agăţată deasupra lor, le perforează iluziile şi le nivelează cu durere din când în când.
           Aceasta implică de asemenea o separare dihotomică (divizarea unui singur lucru în 2 părţi cu polarităţi în opoziţie). Multe dintre lucrurile care există pe acest plan al Pământului reflectă această separare dihotomică, spre exemplu: temperatura este una constantă, dar ea se manifestă pentru noi ca fiind aparent cu polarităţi opuse – „fierbinte” şi „rece”; Lumina şi electricitatea implică încărcări polare în opoziţie, una pozitivă şi alta negativă; Există o mare varietate de specii de animale, fiecare cu „polarităţi opuse” sexele (masculin şi feminin). Într-un fel sau altul, există două părţi şi polarităţi în opoziţie aproape la orice
           Această direcţie interioară dă în mod natural naştere unui mod de a fi – unui egoist. Egoismul este o ,cale’ virtuală – o modalitate de ,a fi’. Aceasta este calea de a fi ,prinşi’. Este calea curentului interior, curentului negativ, ceva asemănător unei ,găuri negre’ (a cărei gravitaţie este aşa de mare încât absoarbe tot în ea însăşi, chiar şi lumina).
Astfel ne-am separat singuri în noi înşine.”
„Şi din asta toate problemele noastre şi originea problemelor lumii?”
„Examinează numai acest lucru şi vezi pentru tine însuţi.

           Gândeşte-te pentru un moment ce fel de probleme ar exista dacă ai fi membrul unei echipe de fotbal, care nu ar avea prea multă ,conştiinţă de echipă’ (conştiinţă de ,grup’). Nu ar fi coordonare, nici orientare de la o sursă centrală, nici chiar orice fel de conştientizare din partea celorlalţi jucători şi ce au de gând să facă fiecare în joc. Iar dacă ei nu ar fi chiar în armonie cu echipa lor în general, şi câteodată ei ar juca chiar şi pentru echipa adversă? Şi mai adaugă după asta şi factorul egoism – fiecare jucător considerându-se pe sine cel mai important jucător din lume, spre care se îndreaptă toată atenţia, cu nici un motiv real de îngrijorare pentru faptul că echipa adversă ar putea câştiga? Sau ce ar fi dacă membrii unei orchestre nu ar fi conştienţi de ceea ce cântă ceilalţi şi chiar nu le-ar păsa? Pune-ţi acest fel de probleme dar la un nivel mult mai mare, o echipă atât de mare încât cuprinde întregul Univers – asta îţi oferă doar o idee despre cât de mare rău este o asemenea lipsă de Conştiinţă Universală.
           Chiar la o scară mai mică, ia în considerare ce s-ar putea întâmpla dacă doar mâinile şi picioarele ar ghida, coordona şi conştientiza întregul vostru trup. Apoi, dacă ele ar lua propria lor identitate dezvoltându-şi propriul sine separat. Cum ar fi să ai aceste lucruri, ca o încercare de a-ţi pune o mănuşă într-o mână în timpul unei viscol de zăpadă, dar nepăsându-ţi ce se va întâmpla cu cealaltă. Şi cu picioarele trebuind să facem acelaşi lucru în acelaşi timp! Ce haos! Încă odată, numai priveşte în jur la condiţia lumii pentru a vedea ce haos este aici.”

marți, 17 aprilie 2012

Fiii Legii Lui Unul


Fiii Legii Lui Unul învaţă că Dumnezeu este TOTUL şi include TOTUL. El este Unul, care include multe. El este în noi, în afara noastră, iar noi suntem părţi individuale ale aceluiaşi întreg. În timp ce multe religii au asemănări în conceptul identităţii Lui Dumnezeu în scrierile lor, multe dintre ele încă folosesc ideea că Dumnezeul lor este diferit de a-l celorlalţi, ca un motiv pentru război sau crimă. Una dintre probleme este că, în timp ce multe religii învaţă că Dumnezeu este Unul, este totul, este peste tot, etc., ele încă răspândesc conceptul de Dumnezeu asemenea omului însă este în Cer şi astfel adepţii acestor religii par să creadă că Dumnezeu este astfel. De asemenea, câteodată ei predau învăţătura care spune că numai religia lor este cea a Unicului Dumnezeu, în loc să spună că Dumnezeu ESTE Unul, Unitatea a Tot.”
„Voi ajunge şi la asta. Aceasta este religia ce are la bază ideea că este nevoie de închinare şi servitute pentru Dumnezeu sau pentru un fel de fiinţă supremă, pentru că trebuie de fapt să-ţi fie frică de El, dacă nu – El este atotputernic şi are atribute emoţionale negative, va comite atrocităţi atunci când este furios sau gelos şi permite mari suferinţe şi dezastre pe care El le poate opri cu uşurinţă.”
„Deci Noah, ceea ce spui tu înseamnă că se venerează un fel de Dumnezeu care nu este foarte mult diferit faţă de o fiinţă care cere respect, plata impozitelor şi taxelor, un rege rău ori un dictator al unui ţinut, care ar putea veni şi ţi-ar arde coliba şi câmpurile ori ţi-ar putea ucide familia, viola nevasta, etc.”.
„Aceasta este o analogie interesantă şi intuitivă.
Cei care Nu ştiu că ei sunt Unul,
Nu acţionează ca Unul.
Cei care nu acţionează ca Unul,
Nu Creează Iubire, însă suferă din lipsa armoniei.
Ceea ce creezi, vei primi.
Fructele acţiunilor Tale vor urma zilele tale.
El a privit solemn în jos şi a făcut o scurtă pauză. A privit trist, sentimentele sale de tristeţe au ajuns în mintea şi conştiinţa mea şi ceva care a şocat sensibilitatea mea în urmă cu câţiva ani a revenit. Astfel că, am împărtăşit aceste sentimente cu el.
„Rasei umane abia că îi pasă de oameni, ce să mai vorbim despre plante şi animale. Îmi amintesc odată când am văzut o ştire despre 600.000 de oameni care au murit într-un cutremur de Pământ. Aceasta era în L.A. Times. Te-ai aştepta ca un astfel de dezastru să fie pe prima pagină. Şi apoi să urmeze un articol lung. Însă a fost doar un singur paragraf mic, cu aproape 40 de cuvinte, ascuns la pagina 9. Singurul motiv pentru care era aşa era acela că, cutremurul avusese loc în China. Chiar şi atunci am fost şocat. Vă puteţi imagina cum ar fi tratat acest articol moartea a 600.000 de francezi? Englezi? Americani?” (Desigur, acesta se întâmplase într-o perioadă când Statele Unite erau un duşman al Chinei. Povestea acum ar fi o mare noutate, nu din alt motiv decât acela că cei 600.000 de chinezi ar fi putut fi consumatori ai produselor americane).
Având o conştiinţă de sine separată nu înseamnă că eşti cu adevărat separat, asta nu înseamnă să ai ,iluzia’ totală a separării de oricine şi orice altceva din Univers. Atunci când o persoană crede cu adevărat că ea este separată, se concentrează în mod natural pe ea înşişi. Iar atunci când cineva crede că este separat şi îşi concentrează atenţia şi energia sa pe propriul ,sine’, în mod natural este condus către egoism. Acest lucru este foarte important fiul meu, acordă-i o atenţie deosebită. Aceasta este o MARE problemă. Cea mai Mare problemă dintre toate problemele. O REALĂ problemă. Aşa stupid şi simplu cum pare, este ceva serios – pur si simplu egoismul este rădăcina tuturor problemelor şi ,relelor’ care există pe Pământ. Aceasta este una dintre cele mai mari, cele mai importante învăţături de înţeles, aşa că spun ce am mai spus – egoismul este rădăcina tuturor problemelor şi ,relelor’ care există pe Pământ.”Fiii Legii Lui Unul - Jon Peniel

marți, 28 februarie 2012

Relaxare in Nirvanacând ești pregătit maestrul apare…
iluminarea este nimic în comparație cu această experiență…
acest darshan…
această priveliște a maestrului coborând asupra ta
este cea mai frumoasă experiență pentru orice devotat
nu poate fi o experiență mai frumoasă…
chiar și după douăzeci și ceva de ani…
această experiență este complet vie…
când lacrimile au început să-mi curgă și acel râs subit…
lacrimile trandafirului mistic
văzându-mi maestrul coborând și binecuvântându-mă…
este întotdeauna cel mai înalt pisc pentru un discipol


     

       rasul este una dintre cele mai profunde meditatii
       când capul tău prinde gluma el devine confuz
       cade spre inimă în burtă…ha ha ha ha
       ai intrat în sursa vieții
       râsul nu este o glumă oarecare
               capul tău trebuie să cadă
               un râs plin și esti deja acasă
               când râzi total  
               ești deja la ușa sursei vieții tale
               hara…te uiți fix la viață…
               acesta este adevăratul râs
                       cei mai mulți oameni s-au trezit râzând
                       doar râzând…râzând…râzând
                       și tu spui…ahaa…ce-o fi în spatele ei?
                       un râs și mai plin…o glumă și mai mare
                       este totul o mare glumă
                       fiecare mistic când a ajuns
                       primul lucru care i se întâmplă e rasul


                                                     un mistic este cel care te mistifică
                                                     îți arată că degetul tău nu este un deget oarecare
                                                     îți arată conexiunea ta cu acest univers
                                                     îți arată magia care ești tu
                                                     și lumea îți arată persoana care ești
                                                     uită-te mai adânc…


dansează cu ploaia…dansează cu stelele...                acceptă-te exact așa cum ești
în această stare deschisă…tu dispari                         nu te lupta cu tine             
și miracolul îți este revelat !                                       și ai încredere în ființa ta interioară             
nimic nu se va întâmpla                                             acest mesaj te eliberează
deja se întâmplă                                                        doar să fii
să nu crezi că se va întâmpla ceva deosebit               fără judecăți…fără negări
ți se va releva pur și simplu                                       acceptare totală
și tu vei spune…ohhh…aaha…chiar?                         ești perfect
peste tot atât de multă lumină
deja plouă cu lumină


ozenrajneesh

marți, 31 ianuarie 2012

Umbra

Pentru a întelege aceasta carte este necesar sa dai o fuga pâna afara si sa te zgâiesti putin la cer. Vezi o pasare în zbor? Priveste cu atentie. Are o aripa sau doua? Acum cauta sa observi alte pasari. Exista vreuna care sa zboare cu o singura aripa? Multumesc, demonstratia a luat sfârsit. Poti redeschide cartea, deoarece urmeaza sa citesti despre a doua ta aripa.
           Pentru Jung, umbra este o parte inacceptabila din noi însine, un fel de fiinta inferioara care doreste sa faca ceea ce e interzis. Definit a ca un complex inconstient, umbra contine impulsuri, dorinte si emotii primitive, evaluate ca incompatibile cu standardele sociale în vigoare si idealul de personalitate la care aspir am, un fel de Mr. Hyde din faimoasa nuvela a lui Robert L. Stevenson. Lesne de înteles, cu cât normele societatii sau grupului social de care apar tinem sunt mai restrictive, cu atât umbra este mai mare.
                  Oamenii care, negasind o modalitate de a trai cu latura lor întunecata, o neaga si o reprima, îmi par asemenea unor persoane care folosesc doar piciorul sau bratul drept, deoarece piciorul sau bratul stâng au fost evaluate ca imorale si primitive.
                 Oricât ne-am stradui, umbra nu poate fi ferecata în inconstient. Din când în când, ea se manifesta, iese la iveala, scoate capul. Sunt momentele când spui "nu stiu ce a fost cu mine", "parca n-am fost eu", "nu stiu ce mi-a venit". Pare ceva strain, venind din niste abisuri pe care tinzi sa nu le recunosti ca fiind ale tale.                    
                 Daca nu ma crezi, încearca sa fii atent la ceea ce eu numesc testul insultei. Cineva te insult a si tu ce faci! II insulti si tu! Sau te cenzurezi, dar în interior începi sa fierbi! Indiferent cum te manife sti, agresivitatea ti s-a activat. Faptul ca ai fost insultat este doar un pretext ce îti permite sa-ti rationalizezi furia. De fapt, furia exista dinainte. Ea doar a fost trezit a din somn. în acest sens, cel care te insulta îti face un serviciu imens. Te ajuta sa devii constient de animalul din tine, de modalitatile primare de a-ti ap ara drepturile sau teritoriul.
                 Corpul, cu toate energiile lui, este un vehicul fabulos. Dintre toate învataturile spirituale, traditia tantrica a înteles cel mai bine lucrul acesta. A fi împotriva corpului înseamna a fi împotriva evolutiei tale. Este ca si cum ai dori sa escaladezi un munte, ai studia traseele, ti-ai procura echipamentul necesar si apoi ti-ai taia picioarele. Este asta altceva decât nebunie?
                 Energia reprimata începe sa o ia razna. Energia acceptata cu iubire si întelegere îti ridica nivelul de constiinta pe niveluri mai înalte ale manifestarii, descoperindu-ti lumi pe care nici nu Ie b anuiai. Aceeasi energie care, condamnata fiind, devine urâta sau periculoas a, prin sublimare se transforma în ceva minunat si încântator. Proiectiile scad în frecventa si intensitate, iar cei care înca se mai lupta cu demonii lor sunt accepta ti, pentru prima oara, cu adevarat .
                Capacitatea de a-l accepta pe cel alalt, pastrându-ti echilibrul interior, este criteriul ultim de recunoa stere a gradului tau de integrare. Daca ramâi neperturbat în fata unei persoane meschine, care câstiga 20 de milioane pe luna, dar se plânge ca nu are suficien ti bani pentru a-si ajuta mama pensionara, poti fi sigur ca ai integrat aceasta latura înauntrul tau. Prin integrare, meschinaria a devenit cumpatare, prudenta financiara, capacitate de a renunta la cheltuieli inutile, abilitate de a economisi. Daca simti o anumita neliniste în contactul cu respectiva persoana, daca te irit a zgârcenia ei si îti vine sa o judeci, acesta e semnul ca se oglindeste ceva din zgârcenia ta. înc a mai ai de lucru! înainte de a o ironiza sau condamna, reflecteaza pu tin. Nu este decât un mesager prin care Universul te înstiinteaza de stadiul la care te afli. Este ca si cum ai primi o stare financiara de la banca ce îti administreaza banii. Daca ai extras mai mult decât ai depus, ce vina are functionarul? El doar îsi face munca pentru care e pl atit. Volumul tranzactiilor depinde numai de tine. Cu alte cuvinte, responsabilitatea pentru nivelul tau de evolutie îti apartine.


Adrian Nuta- Umbra