vineri, 20 mai 2011

Pomul Cunoasterii


Dacã cineva ne spune o minciunã si noi o acceptãm, aceasta se înrãdãcineazã în mintea noastrã. Ea prinde puteri si începe sã creascã, la fel ca un copac care se hrãneste din sol. O minciunã cât de micã poate deveni foarte contagioasã, rãspândindu-si seminþele din om în om, pe mãsurã ce o împãrtãºim cu alþii.
Ei bine, chiar acest lucru s-a întâmplat: minciunile au pãtruns în minþile oamenilor, reproducând întregul Pom al Cunoaºterii în aceste minþi. În traducere: aproape tot ceea ce ºtim noi sunt minciuni!
Pomul Cunoasterii reprezintã un simbol foarte puternic. Legenda spune cã oricine mãnâncã din fructele sale va putea face diferenþa dintre bine ºi rãu, dintre adevãr ºi minciunã, dintre ceea ce este frumos ºi ceea ce este urât. El acumuleazã toatã aceastã cunoastere si începe sã emitã judecãþi. Ei bine, chiar acest lucru s-a întâmplat cu oamenii acelor timpuri.
Simbolismul mãrului este urmãtorul: orice concept, orice minciunã, este precum un fruct care conþine seminþe. Dacã plasãm acele seminþe într-un sol fertil, ele dau naºtere unui alt copac. Acesta va face noi fructe, cu ajutorul cãrora cunoaºterea se amplificã din ce în ce mai tare.
Câte minciuni auziþi în mintea dumneavoastrã? Cine este cel care vorbeºte întruna, care judecã, cel care emite atâtea opinii? Dacã nu sunteþi capabil de iubire, acest lucru se datoreazã faptului cã acea voce nu vã lasã sã iubiþi. Dacã nu vã bucuraþi de viaþã, acest lucru se datoreazã vocii interioare
Atunci când abia învaþã sã vorbeascã, copilul nu rosteºte altceva decât adevãrul. Încetul cu încetul, el este programat însã, implantându-i-se în minte întregul Pom al Cunoasterii, iar marele mincinos preia controlul asupra vieþii sale.
De îndatã ce Pomul Cunoasterii prinde rãdãcini în mintea noastrã, noi începem sã auzim vocea puternicã a îngerului cãzut. Aceastã voce nu se opreste niciodatã din judecãþile sale. Ea ne spune ce este bine si ce este rãu, ce este frumos si ce este urât. Asa se naste în mintea noastrã povestitorul, care devine apoi din ce în ce mai puternic, cãci noi îl hrãnim cu credinþa noastrã.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu