sâmbătă, 5 mai 2012

Yod-He-Vau-He


      „Simbolismul şi structura lui Yod-He-Vau-He este simplă, însă totuşi profundă. Iar atunci când vreo câteva elemente simple se combină, acestea dau naştere întregii complexităţi a vieţii.
        În parte, YHVH reprezintă modelul simplităţii perfecte de care am vorbit mai devreme – atomul sau sistemul solar. De asemenea, acesta vorbeşte despre procrearea umană şi despre procrearea stelară / planetară. Prima parte, „Yod”, reprezintă pozitivul (+), principiile „Soarelui”, „luminii”, „Tatălui”. Primul „He” reprezintă „negativul”, nu în sensul de „rău” sau „păcătos”, ci în sensul de (-), polaritate negativă, întuneric pur precum cel al spaţiului vid, receptivitatea, principiile Mamei. „Vau” este întâlnirea dintre Yod şi He; locul interacţiunii, relaţia şi combinarea primelor două principii. Acesta este propriul său principiu, locul concepţiei, naşterea celui de-al doilea „He” (încă o dată, pronunţat „hay”). Cel de-al doilea „He” este urmaşul lui Yod şi He, rezultatul interacţiunii lor, creaţia ulterioară a acestora. Cel de-al doilea „He” are aceleaşi atribute ca şi Tatăl său Yod, în sensul că ESTE de fapt un Yod în propria realitate macro sau microcosmică. Cel de-al doilea „He” este pe un plan vibraţional cu o octavă în afară. Cel de-al doilea „He” începe din nou ciclul (Yod-He-Vau-He), însă CA ŞI YOD în microcosm sau macrocosm, iar polaritatea acestuia este inversată faţă de „tatăl” său YOD. Interesant, principiul „tată” Yod a fost distorsionat prin traducerile de-a lungul timpului din „Yod” în „God”, care este de asemenea dat de multe ori cu conotaţia principiului de „tată”.” 
Yod-He-Vau-He (YHVH) [se pretinde Pronunţia Yohd-Hay-Vah-Hay] Ciclul creării lui YHVH continuă precum o spirală Infinită. Aceasta poate fi cel mai bine înţeleasă în mod intuitiv, dar probabil că aceste ilustraţii vor ajuta un pic.
           YOD
              HE
              VAU
                 HE/YOD…….octavă
(Infinit                             HE
vibraţional                       VAU
 spiral)                               HE/YOD…….octavă
                                                           HE
                                                           VAU
                                                               HE/YOD…….octavă
     YHVH face o spirală (asemenea dublului helix al ADN-ului, nu crezi?), fiecare Yod este în acelaşi loc pe un cerc al spiralei, doar că mai sus sau mai jos – pe propriul cerc. Acestea sunt „octave” ale vibraţiei şi pot reprezenta o lume micro sau un macrocosm a existenţei. Pentru a ajuta la înţelegerea modului cum lucrează YHVH, să luăm în considerare domeniul vibraţional al sunetului şi faptele în legătură cu muzica. În mod obişnuit frecvenţa notei muzicale „LA” este universal folosită pentru acordarea instrumentelor, aceasta are 440 de cicli pe secundă (de asemenea o puteţi numi şi 440 Hertz [Hz]). Dar există un număr infinit de „octave” ale lui „LA”, înainte şi după 440 Hz.
      De exemplu, următoarea octavă a lui „LA” este exact dublă, exact de 2 ori, 880 cicli pe secundă, în timp ce octava de mai jos a lui „LA” este de 220 cicli pe secundă, exact jumătatea, exact împărţirea la 2. Reţineţi că următoarea notă „LA” de sus este exact dublă, iar următoarea mai înaltă faţă de aceasta este exact dublă, etc., iar această dublare vibraţională va merge către infinit, chiar şi atunci când trece dincolo de domeniul sunetului. De asemenea, următoarea notă „LA” de jos este exact jumătatea frecvenţei, etc., etc.
„LA” x 2 = „LA” x 2 = „LA” x 2 = „LA” x 2 = „LA” (etc., continuând la infinit)
   55 Hz         110 Hz         220 Hz       880 Hz (etc., continuând la infinit)
   octavă         octavă          octavă         octavă
     „LA” reprezintă pe YOD; multiplicarea prin 2, reprezintă pe HE şi relaţiile sale (VAU) cu YOD; următoarea octavă este cel de-al doilea HE, care este urmaşul sau cel creat de YOD şi HE în relaţia lor (VAU). Mai jos este un alt mod de a privi acest lucru. În acest exemplu, YOD şi primul HE sunt egali ca valoare (Hz), iar combinarea sau relaţia celor două (VAU) este reprezentată prin semnul egal (=). Numerele de mai jos sunt YHVY, acestea sunt cicluri pe secundă ale octavelor lui „LA”.
YOD + HE  =  HE/YOD + HE   =  HE/YOD +  HE = HE/YOD
  110 + 110  =     220    + 220  =      440      + 440 = 880 (din nou, aceasta continuă la infinit în sus şi la infinit în jos) Să nu fii frustrat dacă nu le înţelegi uşor sau chiar într-un timp scurt. Eu nu am fost. După aceea, într-o zi, aceasta doar m-a lovit şi totul s-a potrivit. Yod-He-Vau-He reprezintă mai multe lucruri Într-unul. Acesta este format dintr-o secvenţă numerică ce reprezintă toate lucrurile în primele patru numere.
   
Einstein a spus că noi nu avem nevoie de mai mult de patru numere pentru a înţelege toate lucrurile. El a înţeles YHVH. Sunt aici Unu, Doi, Trei, Patru. Asemenea cu: Infinitul UNU; DOI: dihotomia (diviziunea în două părţi a unui concept, fără ca acesta să-şi piardă înţelesul iniţial), polarităţile pozitivă şi negativă, Yin şi Yang; TREI: natura întreită a spiritualului, mentalului şi fizicului; Trinitatea Creştină, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh; etc. PATRU: renaşterea, descendenţa, crucea, crucifixul şi tranziţia către un nou plan. Astfel, YHVH sunt ambele formule, formula „modelului primar” – şi formula pentru procrearea modelului primar. O reprezentare mai importantă a YHVH este prin mijloacele de tranziţie şi manifestarea creaţiei infinită în TOT. Aşa cum în parte am arătat, acest lucru poate fi văzut prin studiul Legii aşa cum este ea reflectată în muzică. Într-una dintre octavele vibraţiei este un Univers! Fiecare octavă este un duplicat al unei alte excepţii a faptului că aceasta este la rândul ei o frecvenţă înaltă sau joasă. Nota „LA” este o notă „LA” indiferent că aceasta este cântată într-o octavă înaltă a gamei unui instrument sau pe cea mai joasă. Ca şi frecvenţă crescută a vibraţiei, mergând dincolo de domeniul audibil, în cele din urmă aceasta ajunge în intervalul audibil. Însă este valabilă aceeaşi lege care dictează repetiţia notelor diferitelor octave. Culorile sunt pentru vizibilitate precum notele din octavă. Fiecare culoare are o „notă” – fiecare culoare este o notă, fiecare notă este o culoare. Acest principiu îţi permite să găseşti orice notă în „octava” oricăreia dintre benzile de frecvenţă vibraţională. De exemplu, poţi lua frecvenţa de 440 pentru nota „LA”, păstrând dublarea acesteia pentru a găsi octavele mai înalte. Poţi păstra dublura trecută a acesteia în banda de frecvenţă a sunetului, precum şi în banda de frecvenţă a lumini. Puteţi potrivi apoi cifrele dumneavoastră pe fondul frecvenţelor cunoscute pentru culori şi lumină şi veţi determina precis culoarea fiecărei note! Cine şi-ar fi putut imagina că poţi face dintr-un asemenea lucru o chestie ştiinţifică folosind străvechiul nume al Lui Dumnezeu? Dacă cineva a înţeles cu adevărat YHVH, acela a înţeles Legea care guvernează întreaga vibraţie şi întreaga creaţie.

3 comentarii: